SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackvisition [-∫o´n] substantiv ~en ~er ac·kvis·it·ion·enplanmässigt an­skaffande särsk. av kunder, annonsörer etc. admin.ekon.tid.ackvisitionsavdelningäv.(gott) ny­förvärv den nye mitt­fältaren är en ackvisition för lagetackvisition (av ngt), en ackvisition (för ngn/ngt)sedan 1720via fra. av lat. acquisi´tio ’förvärv’; jfr inkvisition, rekvirera