SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
addition [-∫o´n] substantiv ~en ~er add·it·ion·enräkne­operation som inne­bär att o­lika tal­värden räknas samman till en summa admin.mat.tid.JFRcohyponymsubtraktioncohyponymmultiplikationcohyponymdivision 1 addition av två taladdition (av TAL) (till TAL), addition (av TAL och TAL)sedan 1745av lat. addit´io ’tilläggande’; till addera