SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adekva´t adjektiv, neutr. ~ ad·ekv·atsom mot­svarar givna krav i fullt till­räcklig grad (men utan över­drifter) admin.af.JFRcohyponymlämpligcohyponymträffandecohyponymriktig 1 en adekvat över­sättningen adekvat beskrivningge in­vånarna i kommunen en adekvat servicesedan 1780av lat. adæqua´tus, till adæqua´re ’göra lika med’