SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adhesion [-∫o´n] substantiv ~en ad·hes·ion·enattraktions­kraft mellan (molekylerna i) två kroppar i beröring med var­andra fys.JFRcohyponymkohesioncohyponymkapillaritet spec. med.hon hade drabbats av en s.k. adhesion, en vid­häftning mellan häl­senan och de senor som fäster i vad­muskelnsedan 1850till lat. adhære´re ’hänga fast vid’