SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
administre´ra verb ~de ~t ad·min·istr·er·arut­föra administrativt arbete (rörande) admin.JFRcohyponymförvalta ransoneringen var besvärlig att administrerai regerings­ställning ville partiet förändra sam­hället, inte bara administreraadministrera (ngt)sedan 1626av lat. administra´re ’om­besörja; leda’; jfr minister Subst.:vbid1-100736administrerande, vbid2-100736administrering; administration