SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adolescens [-∫en´s(ljust sj-ljud) el.-sen´s] substantiv ~en adol·esc·ens·enperiod i livet när man över­går från att vara barn till att vara vuxen psykol.tid.att vara håg­lös och inåt­vänd är helt normalt när man befinner sig i adolescensensedan 1953; formen adolescentium 1929av eng. adolescence med samma betydelse; av lat. adolescen´tia ’växa upp’