SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adopte´ra verb ~de ~t ad·opt·er·arformellt ta till sig som sitt barn samh.släkt.många barn­lösa par an­söker om att få adoptera barn från an­dra länderäv. bildligt, spec.ta sig an hennes Amnestygrupp har adopterat en fånge från Iranspec. äv. med avs. på ngn annans teori, metod o.d.göra till sin egen hans idéer adopterades av många svenska forskareadoptera ngn/ngtsedan 1716; 1867 i bildlig bemärkelseav lat. adopta´re ’ut­välja; an­ta’; jfr optera Subst.:vbid1-100755adopterande, vbid2-100755adoptering; adoption