SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adoptera bort [bårt´] verb adopterade adopterat ad·opt·er·arlåta (ngn) adoptera admin.samh.släkt.som ung o­gift mor i trettio­talets Sverige tvingades hon adoptera bort barnetadoptera bort ngnsedan åtm. 1976Subst.:vbid1-879775bortadopterande, vbid2-879775bortadoptering; vbid3-879775bortadoption