SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
advoka´t substantiv ~en ~er ad·vok·at·en(titel för) person som yrkesmässigt ut­för juridiska upp­drag åt klienter och har juridisk examen jur.yrk.JFRhyperonymjurist advokatbyråadvokatsamfundbrottmålsadvokatan­lita en advokatvända sig till en advokatden å­talade måste få träffa sin advokathon försvaras av advokat NNspec.med­lem av (Sveriges) advokat­samfund äv. all­männareperson som med ord försvarar ngn eller ngt brännvinsadvokatdet fria ordets advokat(ngns) advokat, advokat (för ngn)djävulens advokat person som argumenterar för o­vanliga stånd­punkter och mot vanligaäven en erfaren ledare kan behöva en djävulens advokat som sticker hål på in­vanda tanke­gångar sedan 1541av lat. advoca´tus, urspr. ’till­kallad’, senare ’om­bud; sak­förare’; jfr fogde, provocera, 1vokal