SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
affä´r substantiv ~en ~er af·fär·en1lokal för försäljning av vissa (typer av) varor i mindre skala handel.rum.JFRcohyponymbutikcohyponymvaruhuscohyponymkioskcohyponymbod 1cohyponymmagasin 3cohyponymboutique affärsgatafruktaffärsportaffärtobaksaffärstå i affärvi måste hinna till affären före stängnings­dagsde älskar att gå i affärersom liten lekte hon ofta affärsedan ca 1890av fra. affaire ’an­gelägenhet, göro­mål’, till ut­trycket à faire ’(som är) att göra’ 2ekonomisk överens­kommelse om köp el. försäljning av fast el. lös egendom admin.ekon.tid.JFRcohyponymtransaktioncohyponymbusiness affärsbrevbilaffärmångmiljonaffären lönsam affären bra affären dålig affärsvindlande affärersmutsiga affärergöra affärerlyckas i affäreratt köpa villa är ofta en god affärbuss­kort till alla elever kan bli en dyr affär för kommunenäv. med positiv betydelseför­delaktig ekonomisk transaktion affärsbegåvningdet är ingen affär att ha pengar på bankenhon har sinne för affäreräv. all­männareekonomisk verksamhet affärskvinnaaffärsmanaffärsområdeaffärsverksamhetNN:s råd­givare i affärer(i) affärer, en affär (med ngn), en affär (mellan ngra), en affär (på BELOPP)sedan 16683nästan en­bart plur. ekonomisk situation för person, före­tag, organisation etc. ekon.ha dåliga affärerrikets affärersedan 17924nästan en­bart plur. (persons eller grupps) angelägenhet(er) af.JFRcohyponymensak ut­rikes affärersköt dina egna affärer!en affär (mellan ngra)sedan 16545anmärknings­värd händelse ofta av politisk el. juridisk natur pol.tid.JFRcohyponymhistoria 3 naziaffärspionaffäraffären med den s.k. sjukhusspionenen affär (med ngn/ngt)göra (en) stor affär av ngtgöra mycket väsen av ngthan gjorde stor affär av att vara av­lägsen släkting till kunga­familjen sedan 18576(till­fälligt) kärleks­förhållande psykol.han hade en affär med sin sekreterareen affär (med ngn)sedan 17567(an­tydd) av­gränsad verksamhet tid.lastningen, en affär på 20 timmaren affär på TIDsedan 1976