SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1agra´r adjektiv ~t agr·arsom har att göra med jord­bruk admin.af.jordbr.agrara näringaräv.dominerad av jord­bruk det gamla agrara sam­hälletsedan 1940av lat. agra´rius ’som hör till jord­bruket’, till ag´er ’åker’
2agra´r substantiv ~en ~er agr·ar·enperson som representerar jordbruksintressen i politiskt parti (särsk. i Fin­land), intresse­organisation o.d. jordbr.yrk.agrarpolitikcenter­partiet, de forna agrarerna, gjorde in­brytningar i stor­städernaibl. äv.jord­brukare sedan 1895se 1agrar