SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ajournera [a∫orne´-] verb ~de ~t a·journ·er·arav­bryta för att senare åter­uppta samman­komst e.d. samh.tid.förhandlingarna ajournerades en veckamötet blev ajourneratajournera ngtsedan 1825av fra. ajourner med samma betydelse, till jour ’dag’; jfr à jour, jour Subst.:vbid1-101403ajournerande, vbid2-101403ajournering