SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akrony´m substantiv ~en ~er akro·nym·enförkortning som består av initialer och upp­fattas som ett namn el. ett ord; särsk. som företags-, organisations-, utredningsnamn etc. språkvet.NATO och SIFO är exempel på akronymersedan 1960-talettill grek. ak´ros ’ytterst’ och on´yma ’namn’; jfr anonym