SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akry`lamid substantiv ~en ~er akr·yl|­am·id·enett giftigt ämne som an­vänds som rå­vara för fram­ställning av tätnings­medel kem.förhöjda värden av akrylamid hos djur på Hallandsåsen i sam­band med tunnel­byggetsedan åtm. 1989av fra. acrylamide med samma betydelse