SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ak`terseglad adjektiv akterseglat akter|­segl·adkvar­lämnad vid av­segling admin.sjö.akterseglade svenska sjö­män i Marseilleäv. bildligtsom blivit passerad och inaktuell partiet riskerar att bli helt akterseglat av ut­vecklingenakterseglad (av ngn/ngt)sedan 1949