SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akterut [ak´-el. med två huvudtryck] adverb akter|­utäv. två ord längre bak på eller i båten sjö.SYN.synonymakteröver gå akterutäv.i akterns riktning ett grund akterutsedan 1771