SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktiebolag [ak`tsie-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en aktie|­bo·lag·etAB(huvud­typ av) företags­form där del­ägarna är fria från personligt an­svar för före­tagets skulder och där kapital­försörjningen vanligen till stor del sker genom emission av aktier admin.ekon.JFRcohyponymhandelsbolag aktiebolagslagbilda aktiebolagAktiebolaget NN & Cosedan 1872