SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktionsgrupp [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er akt·ions|­grupp·enfri­villig samman­slutning som har en av­gränsad upp­gift av o­medelbart intresse och ofta arbetar med utom­parlamentariska medel admin.samh.yrk.aktionsgruppen mot förvaring av atom­sopor i regionenen aktionsgrupp (för/mot ngt)sedan 1958