SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktionsradie [-∫o`ns-] substantiv ~n ~r akt·ions|­radi·en(radien i) om­råde som ngn eller ngt agerande kan täcka spec. i fråga om (militärt) flyg­plan el. örlogs­fartyg med full tank mil.rum.JFRcohyponymräckvidd äv.om­råde där spelare opererar i lag­spel NN:s aktionsradie var praktiskt taget hela planensedan 1899