SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
al secco [alsek´o] adverb på torr mur­yta i fråga om kalkmålningsteknik konstvet.MOTSATSantonymal fresco JFRcohyponymfresk de flesta kalk­målningarna i våra medeltids­kyrkor är ut­förda al seccosedan 1903av ita. al secco med samma betydelse, eg. ’på det torra’; till lat. sicc´us ’torr’