SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alexan`derhugg substantiv ~et alexander|­hugg·et(allt­för) drastisk åt­gärd komm.lag­mannen löste konflikten med ett alexanderhugg: båda de tvistande parterna lands­förvisadessedan 1886urspr. om Alexander den stores upp­lösning av den s.k. gordiska knuten genom ett svärds­hugg