SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alexi´ substantiv ~n a·lexinförlust av förmågan att läsa beroende på hjärn­skada med.JFRhyperonymafasicohyponymordblindhetcohyponymdyslexicohyponymagraficohyponymakalkuli sedan 1903till grek. a- ’ej’ och lex´is ’tal’; jfr dyslexi