SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
algorit´m substantiv ~en ~er algo·ritm·eninstruktionsföljd för lösning av problem av (mer el. mindre) matematiskt slag mat., databehandl. m.m.admin.databehandl.mat.Euklides algoritm för att finna minsta gemensamma nämnaresedan 1903via eng. av medeltidslat. algoris´mus med samma betydelse; till namnet på den arabiske matematikern al-Chwarizmi (800-talet)