SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkaloi´d substantiv ~en ~er al·kalo·id·entyp av organisk bas med förmåga att på­verka levande organismer bl.a. om många kända njutnings­medel och gifter, t.ex. kokain, morfin, nikotin kem.ämne.en alkaloid ut­vunnen ur barken på ett säll­synt trädsedan 1838till alkali och -oid, ändelse som betecknar ämnes­namn; jfr celluloid