SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alka´n substantiv ~en ~er alk·an·enämne till­hörande en grupp mättade kol­väten som ut­gör viktiga bestånds­delar i natur­gas och olja ämne.SYN.synonymparaffin sedan åtm. 1950-taletmodern bildn. till alkohol och -an, jfr metan