SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkann`a substantiv ~n alkannor al·kann·anen sträv­bladig växt med blommor i o­lika färger; särsk. om en blå­blommig art vars rot ger ett rött färg­ämne; före­kommande i medelhavsländerna bot.alkannarotäv. om färg­ämnetsedan 1875av medeltidslat. alchann´a med samma betydelse; av arab. al-henna ’en växt, ur vilken henna ut­vinns’; jfr henna