SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkoholhaltig [al`-el.-hå`l-] adjektiv ~t alko·hol|­halt·igsom inne­håller alkohol om dryck admin.kokk.förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjuden in­om om­rådetsedan 1828