SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkoholise´rad adjektiv alkoholiserat alko·hol·is·er·adberoende av alkohol och skadad av den admin.med.JFRcohyponymförsupen alkoholiserade ute­liggareden store poeten dog ut­fattig, alkoholiserad och lung­sjuksedan 1937