SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all pronomen ~t ~a vanligen i böjda former hela mängden av ngt NollJFRcohyponymhel 1cohyponymvarjecohyponymsamtlig hon ägnar all sin fri­tid åt joggninghäll ut allt vattnetalla barnen skrattadeofta i substantivisk an­vändning, spec. i plur.alla människor alla kan inte bli cheferför allas trevnad: gör rent efter digalla gillar inte dragspels­musikspec. äv. i neutr.hela mängden av ngt allt kan inte beskrivas med siffroribl. med bi­betydelse av stor myckenhetefter alla mot­gångar var det skönt med en vinsthan är värd all aktning för sin prestationalla gångerse2gång 1 alla kategoriersekategori alla tiderssetid 1 allt annat änverkligen intebad­rummet var allt annat än fräscht; hon är allt annat än blyg allt i alloseallo allt som alltallt samman­tagetde var allt som allt sex­ton personer på av­delningen allt vad ngt heterallt som har med ngt att göraefter tre månaders diet är de trötta på allt vad bantning heter av allt att dömaefter vad man kan förståtjuvarna hade av allt att döma först brutit upp ett olarmat fönster det är inte allom givet att ...sege 1 dra alla över en kamsekam 1 en för alla, alla för ense1en 2 en gång för allase2gång 1 för all(an) delsedel 3 för allt vad tygen hållerse2tyg 1 i all enkelhetseenkelhet i alla fallsefall 3 i alla händelsersehändelse 1 i alla väderseväder 1 i allt väsentligtseväsentlig i ett för alltmed allt in­räknat i beloppetersättningen upp­gick till 50 000 kronor i ett för allt med all respektserespekt 1 med all rättse3rätt 2 ngns/ngts saga är allsesaga 1 när allt kommer omkringnär allt tas i beaktandeför­slaget är kan­ske inte så dumt än­då, när allt kommer om­kring på alla fyrase1fyra sätta/satsa allt på ett kortse2kort 2 till råga på alltse1råga under all kritiksekritik 2 under alla omständigheterseomständighet uppfylla all rättfärdighetserättfärdighet vad/hur/vem/var i all världen?sevärld 1 (vad/var/varför) i all sin darsedag 2 vara ngns alltbetyda allt för ngnfamiljen är hans allt sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform alu (dat.), vanligen övrig runform alan (ack.); fornsv. alder, aller ’hel; all’; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; ev. besl. med alster Plikten framför allt.Gustaf VI Adolfs valspråk