SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1all right [ålraj´tel. med två huvudtryck] adjektiv, ingen böjning nästan en­bart predikativt till­räckligt bra admin.SYN.synonymacceptabel det är all right om du ringer i morgonspec. i fråga om (hälso)tillstånd e.d.känna sig all rightdu verkar lite trött, är du all right?spec. äv. om person, produkt etc.Vad tycker du om honom som chef? – Han är all rightjag har läst boken, och den är all rightsedan 1884av eng. all right med samma betydelse, till right ’riktig; bra’
2all right [ålraj´tel. med två huvudtryck] interjektion låt gå! NollSka vi dela lika? ― All right!sedan 1894till 1all right