SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`aktivitetshus substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en all·akt·iv·itets|­hus·ethus som är öppet för (fritids)verksamheter av många skilda slag allmän kultursociol.vissa museer har blivit något av allaktivitetshussedan 1968