SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`ehanda adjektiv, ingen böjning alle|­handasom är av diverse o­lika slag inte närmare an­givna admin.JFRcohyponymallskönscohyponymblandad ungdomscentret erbjuder allehanda aktiviteterpubliken kastade in allehanda före­mål på planensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. allra handa, alla handa ’av alla slag’, genitiv plur. till all och hand