SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all´tför adverb allt|­föri högre grad än önsk­värt NollSYN.synonym2för 3 alltför snart måste vi gådet in­samlade beloppet var alltför liteti negerade samman­hang äv.(inte) sär­skilt det var inte alltför roligt på festensedan 1430–50Herr Ivan Lejon-Riddarenfornsv. alt for(e)