SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
altmeister [al´tmajster] substantiv ~n alt|­meister(vördad) äldre mästare samh.yrk.skråets altmeisteräv.den äldste i viss grupp släktens altmeisterspec. i sportjargongtysk häst­sports altmeister, 70-årige NNsedan trol. åtm. 1940-taletav ty. Altmeister med samma betydelse, till alt ’gammal’ och Meister ’mästare’