SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alumine´ra verb ~de ~t alum·in·er·aröver­dra (metall­föremål e.d.) med aluminiumskikt metallurg.aluminerad plåtaluminera ngtsedan 1929av lat. alu´men ’alun’; jfr fra. aluminer Subst.:vbid1-103003aluminerande, vbid2-103003aluminering