SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amason [´n] substantiv ~en ~er amas·on·enfysiskt mycket stark kvinna med.yrk.äv. ut­vidgatstridbar kvinna ibl. ngt ned­sätt.amasonerna i parti­toppenurspr. om med­lem av ett antikt sagofolk bestående av krigiska kvinnoramasondrottningamasonstamsedan 1805; i bet. ’antik sagokvinna’ redan i forn­svensk tidav grek. amazo´n med samma betydelse Död amason.Titel på dikt av Hjalmar Gullberg (i Fem kornbröd och två fiskar, 1942); om Karin Boye