SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ambassa´d substantiv ~en ~er ambass·ad·enett lands högsta diplomatiska representation i ett annat land admin.dipl.rum.JFRcohyponymbeskickning 1cohyponymkonsulatcohyponymlegation svenska ambassaden i Parisspec. med tanke på personalen el. ledningenambassaden förnekade all kännedom om affärenäv. om lokalenflyktingarna sökte skydd på ambassaden(i/på) ambassadensedan 1650av fra. ambassade med samma betydelse; till lat. ambac´tus ’tjänare’; av keltiskt urspr.; jfr ämbete