SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ambitiös [-∫ö´s] adjektiv ~t ambi·tiösfull av ambition om person admin.psykol.JFRcohyponymnitisk ambitiös som han är pluggade han hela helgenäv. om handling e.d.en ambitiös mål­sättningsedan 1723av fra. ambitieux ’äre­lysten’; jfr ambition Ordet ambitiös väckte förr gärna negativa associationer och innebar då ungefär detsamma som ”alltför ärelysten”. Svenska Akademiens ordbok har enbart den användningen (artikeln skrevs ca 1900), och den anges ännu i en ordbok från 1950-talet. Numera används ordet nästan enbart i positiv mening.