SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ambra [am`-el.am´-] substantiv ~n ambr·anett väl­doftande, grå­brunt, vaxliknande ämne som an­vänds i parfymer kläd.ämne.ambradoftandeambrafärgadambran här­stammar från kaskelotens tarm­systemäv. om mot­svarande parfymäv. om väl­doftande ämne i all­mänhetmassören an­vände oljor med mysk och ambrasedan 1519Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. ambra; via medeltidslat. am´bra av arab. anbar med samma betydelse