SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ambulato´risk adjektiv ~t ambul·at·or·iskambulerande admin.af.hans ambulatoriska till­varo under ungdoms­årenspec. om (äldre) typer av skolor, sjukvårds­inrättningar o.d.en ambulatorisk skolaen ambulatorisk kliniksedan 1804