SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amfi`biekår substantiv ~en ~er amfi·bie|­kår·envanligen best. f. sing. (samman­fattande beteckning för) amfibieförband in­om den svenska marinen med an­svar för det kust­nära försvaret; ut­gör till­sammans med flottan försvars­grenen marinen mil.JFRcohyponym1flottacohyponymkustartilleri sedan 2000