SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amplitu´d substantiv ~en ~er ampl·itud·enav­stånd mellan nolläge och ett­dera av ytterlägena i en svängnings­rörelse fys.amplituden hos en havs­våg är lika med halva våg­höjdensedan 1853av fra. amplitude med samma betydelse; av lat. amplitu´do med samma betydelse, till am´plus ’vid’