SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amputation [-∫o´n] substantiv ~en ~er am·put·at·ion·enoperation som inne­bär av­lägsnande av en kropps­del med.amputationen hade kunnat und­vikas om knäfrakturen hade upp­täckts tidigareäv. bildligtav­lägsnande av viss del av ngt amputationen av den finska rikshalvan efter kriget med Ryss­land 1808–09amputation (av ngt)sedan 1754till amputera