SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ampute´ra verb ~de ~t am·put·er·aroperera bort kropps­del, vanligen (del av) ben el. arm med.benet amputerades under knätngn gång äv. bildligtta bort del av, dela upp Riksmuseet får inte amputerasamputera ngtsedan 1660av lat. amputa´re ’avkvista; bortskära’; jfr deputation, ympa Subst.:vbid1-103513amputerande, vbid2-103513amputering; amputation