SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
analog [-lå´g] adjektiv ~t ana·logsom kan betraktas som likartad eller överens­stämmande på högre, abstraktare nivå el. i väsentliga av­seenden af.fil.JFRcohyponymlikställig romanens in­delning är analog med Bibelns in­delning i Gamla och Nya testamentetspec. biol.som har samma funktion men o­lika anatomiskt ur­sprung om organ vingarna hos insekter och fåglar är analoga organspec. äv. om mät­instrument o.d.som åter­ger mät­värden som punkter på en skala JFRcohyponymdigital analoga uranalog tid­givningden analoga signalen konverterades till digital formanalog med ngn/ngt, ngra är analogasedan 1788av grek. anal´ogos ’överens­stämmande med’, till ana´- ’till­baka’ och log´os ’ord; förnuft’