SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anamne´s substantiv ~en ~er an·amn·es·en(redo­görelse för) en sjukdoms för­historia med.äv. om den ut­veckling en patient genom­gåttsedan 1847av grek. anam´nesis ’erinran, håg­komst’