SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anarki [-ki´] substantiv ~n an·arkinfrån­varo av styrande och kontrollerande makt oftast upp­fattat negativt som total o­reda och lag­löshet; i sam­hälle el. mindre grupp pol.tid.efter revolutionen rådde under en period full­ständig anarkiäv. om till­stånd som karakteriseras av dettaklass­rummets frihet får inte ur­arta till anarkisedan 1660av grek. anarkhi´a, till an- ’ej’ och arkhe´ ’herra­välde’; jfr arkaisk, hierarki