SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`bud substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en an|­bud·et1erbjudande av vara eller tjänst mot viss ersättning särsk. i affärssammanhang admin.ekon.tid.SYN.synonymoffert JFRcohyponymbud 4cohyponym1förslag anbudsförfarandeanbudsgivareanbudsprövningleveransanbudbegära (in) anbudarkitekt­firman lade in ett anbudfem anbud på leveransen har lämnats inett anbud (om/på ngt) (till ngn)sedan 1825efter ty. Angebot med samma betydelse; jfr bjuda 2erbjudande om engagemang eller an­ställning admin.samh.tid.proffsanbudhon hade många anbud ut­ifrån men blev än­då teatern trogenäv. all­männareerbjudande om (relativt för­delaktig) överens­kommelse JFRcohyponymtillbud 2 giftermålsanbudanbudet om fred av­slogsett anbud (om ngt/att+V) (till ngn)sedan 1657