SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`dningspaus substantiv ~en ~er and·nings|­paus·enkort vilo­paus för in­andning vid upp­läsning el. tal tid.äv. all­männareviss ut­mätt tid för åter­hämtning el. lösande av problem o.d. före­taget har fått en andningspaus fram till första januari nästa årsedan 1950