SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`draspråk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en andra|­språk·etspråk som inte är moders­mål och som lärs in i en miljö där det an­vänds i naturlig kommunikation språkvet.andraspråksinlärninglärare i svenska som andraspråkibl. äv. om det språk ngn behärskar bäst näst moders­måletengelska är de flesta svenskars andraspråksedan 1980-talet